AKTUALNOŚCI

NASZE USŁUGI

Dokumentacja RODO

Opracowujemy dokumentację bezpieczeństwa danych osobowych „skrojona na miarę”, zgodną z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, aktami wykonawczymi oraz przepisami branżowymi. Dokumentacja zawiera m.in.: politykę bezpieczeństwa, klauzule informacyjne dla klientów, rejestry: przetwarzania danych oraz naruszeń, klauzule informacyjne dla pracowników, umowy powierzenia itd.

Dowiedz się więcej

Audyt RODO

Przeprowadzamy szczegółowy audyt, którego efektem jest raport zawierający opis stanu rzeczywistego w zakresie ochrony danych osobowych , wskazujemy ewentualne niezgodności z przepisami prawa oraz rekomendacje w zakresie stwierdzonych niezgodności.

Dowiedz się więcej

Wdrożenie RODO

Realizujemy plan określonych działań których nadrzędnym celem jest osiągnięcie gotowości formalno-organizacyjnej oraz prawnej jednostki, gotowości zgodnej z obowiązującymi przepisami związanymi z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Projektowanie rozwiązań

Korzystając z metodologii Design Thinking tworzenia innowacyjnych produktów i usług opartych na zrozumieniu problemów i potrzeb użytkowników projektujemy metody i procesy stosowania RODO w jednostce.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie RODO

Ubezpieczamy przedsiębiorstwa od ryzyka zarzadzania danymi klientów, pracowników, osób trzecich. Polisa pokrywa m.in.: utratę zysku, koszty odtworzenia danych czy wymuszone płatności w wyniku ataku hakerskiego.

Dowiedz się więcej

Inspektor ochrony danych osobowych

Przejmujemy w firmach oraz jednostkach publicznych funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Realizujemy w imieniu administratora zadania narzucone przez organ nadzorczy, poprzez outsourcing funkcji IODO dopasowujemy świadczone usługi do specyfiki i aktualnych potrzeb organizacji.

Dowiedz się więcej

Warsztaty i szkolenia RODO

Przeprowadzamy warsztaty „Rodo w praktyce” dostosowane do branży, celem każdego warsztatu jest zrozumienie przez uczestnika i późniejsze stosowanie w jednostce zagadnień związanych z ochroną danych.

Dowiedz się więcej

Platforma do zarządzania RODO

W trakcie audytu, wdrożenia oraz pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych uruchamiamy w jednostce platformę do zarządzania procesami związanymi z RODO.

Dowiedz się więcej

ZAUFALI NAM