Niestosowanie odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych było powodem
nałożenia kary dla biura nieruchomości w wysokości 400 000 złotych. Naruszenie nastąpiło
gdy spółka Life at Parliament View Ltd (LPVL) przekazała dane osobowe ze swojego serwera
do współpracującej organizacji i uruchomiła funkcji „anonimowego uwierzytelnienia” co
oznaczało że nie zastosowało ograniczeń w dostępie do danych osobowych. Umożliwiło to
każdej osobie korzystającej z internetu na dostęp do przechowywanych m.in. takich danych
jak: szczegóły dot. wynagrodzenia, daty urodzeń, kopie paszportów, w okresie pomiędzy
marcem 2015, a lutym 2017. O naruszeniu poinformował hacker który poinformował o tym
fakcie brytyjskie ICO.
Treść informacji w języku angielskim, której tłumaczenie przedstawiono poniżej, znajduje się
tutaj.