OFERTA

Przedsiębiorca przejdzie przez on-linowy audyt którego celem jest poznanie przedsiębiorstwa co umożliwi przygotowanie dedykowanych niezbędnych dokumentów. Zebrane w wyniku audytu informacje trafiają pod analizę którą przeprowadzają:

 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Prawnik,
 • Informatyk

CO OTRZYMA PRZEDSIĘBIORCA?

Dostęp do platformy umożliwiający zarządzanie procesami związanymi z ochroną danych w przedsiębiorstwie

Zakres przygotowanych dokumentów w zależności od przedsiębiorstwa może zawierać:

 • Wytyczne i zalecenia
 • Polityki bezpieczeństwa
 • Instrukcje zarządzania systemem informatycznym
 • Procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Wymagane przez RODO formularze zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • Klauzule informacyjne
 • Upoważnienia dla pracowników
 • Rejestr upoważnień
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr naruszeń
 • Rejestr udostępnień
 • Rejestr umów powierzenia
 • Wzory umów powierzenia danych osobowych
 • Regulamin monitoringu
 • Opis środków technicznych i organizacyjnych do zapewnienia poufności
 • Oświadczenia pracownika zachowaniu poufności

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZOSTAW SWOJE DANE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Piotr Ludwiczak i Wspólnicy siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ul. Święty Marcin 29/8.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres biuro@ludwiczakiwspolnicy.pl

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).

Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami korzystając z podanego wyżej adresu mailowego.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.