Tym razem na telefony Polaków zaczynają przychodzić fałszywe sms-y od komornika.
Wiadomość wygląda tak jak na powyższym przykładzie. 
Po kliknięciu na umieszczony link jesteśmy przekierowani do fałszywej strony która
podszywa się pod dobrze znane nam strony banków. Podczas wpisywania wpisanie kodu z
SMS-a z banku dajemy możliwość kradzieży naszych pieniędzy z konta bankowego. W treści
SMS-a obok kodu SMS wcale nie znajduje się opis transakcji przelewu dla komornika, a inna
wykonywana w tym czasie przez złodzieja operacja na naszym rachunku (np. dodanie
odbiorcy zaufanego lub potwierdzenie zmiany numeru telefonu albo autoryzowanie aplikacji
mobilnej).