Kara dla TU Warta S.A. za upublicznienie danych

Jak istotne jest odpowiednie zareagowanie i ocena naruszenia przez Administratora danych przekonało się Towarzystwo Ubezpieczeń Warta S.A, to naruszenie wskazuje również jak trudne zadanie spoczywa na Inspektorze Ochrony Danych. Nałożona…

0 Komentarzy